Reikicursus123.nl

Vaak gestelde vragen

Klik op een vraag om het antwoord te lezen.

Reiki is een traditionele Japanse natuurgeneeswijze, die werkt met het doorgeven van 'subtiele levensenergie' via je handen aan een ander (of jezelf). Deze 'subtiele levensenergie' is de energie die door elk levend wezen stroomt en die ervoor zorgt dat we gezond zijn en blijven, doordat het zelfherstellend vermogen van ons lichaam goed werkt. Als onze subtiele levensenergie verstoord raakt, ervaren we dat bijvoorbeeld als onbehagen, onrust of zelfs ziekte. Door middel van Reiki kunnen we ervoor zorgen dat de subtiele levensenergie weer krachtig genoeg wordt en in balans komt. Hierdoor gaan we ons beter voelen en kan het zelfherstellend vermogen van ons lichaam optimaal werken.

De gave van het doorgeven van genezende kracht via de handen is van oorsprong bij iedereen aanwezig. Maar we zijn als mens in de loop van de tijd zo ver afgeraakt van onze 'oorspronkelijke staat van zijn', dat deze natuurlijk gave van het genezen via onze handen verloren is gegaan, geblokkeerd is geraakt. Maar wel leggen we nog steeds, bijvoorbeeld als een kind zich pijn heeft gedaan, als vanzelfsprekend onze hand op de pijnlijke plek! In ons onderbewuste is de herinnering aan die gave dus blijven bestaan! Als je de Reiki cursus doet, dan worden die blokkades voorzichtig en geleidelijk opgeheven, zodat je weer de beschikking krijgt over jouw oorspronkelijke gave! Want tijdens een Reiki cursus krijg je één of meer speciale behandelingen van een Reiki Master. Zo'n speciale behandeling wordt meestal 'inwijding' of 'afstemming' genoemd. Het resultaat van die speciale behandelingen is dat je jouw eigen natuurlijke vermogen om de subtiele levensenergie door te geven weer permanent terugkrijgt! Dat betekent dat je die gave de rest van je leven niet meer kwijt raakt, ook al zou je er een tijdlang niets mee doen.

Er zijn inderdaad heel veel verschillende stromingen binnen Reiki. Een paar jaar geleden heb ik eens geprobeerd om uit te zoeken hoeveel er eigenlijk waren. Toen ik bij 125 was gekomen ben ik maar gestopt met verder tellen.
Er zijn veel stromingen van Reiki die aangeven dat ze een moderne aanvulling op Reiki zijn, aangepast aan de nieuwe tijd. Andere vormen proberen juist zo zuiver mogelijk de oorspronkelijke vorm van Usui te benaderen. In plaats van de nadruk te leggen op verschillen, wil ik eigenlijk liever ingaan op de overeenkomsten. Alle(!) vormen van Reiki werken namelijk met het doorgeven van levensenergie. Dit wordt vaak de Universele Levensenergie genoemd. Er is echter maar één soort Universele Levensenergie en die is afkomstig uit de Bron waar alle leven uit voortkomt. Anders gezegd: er is dus sprake van één Bron waaruit één soort energie afkomstig is. En die Bron is oneindig (kan daarom niet uitgeput raken) en de effecten van Reiki zijn net zo veelvuldig als er leven is in het universum. Alle vormen van Reiki werken dus fundamenteel met dezelfde energie uit dezelfde bron. De ervaring leert dat het geven van een Reiki behandeling (het doorgeven van de Universle Levenenergie) de meest uiteenlopende effecten kan hebben. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit bij sommige mensen de indruk gaf dat het gaat om verschillende vormen van energie waardoor zij dachten een ander soort Reiki te hebben ontdekt. Maar al noem je Universele Levensenergie anders en al schrijf je er andere eigenschappen aan toe, het blijft een en dezelfde soort energie. Daarom maakt het dus voor de effectiviteit en het toepassen van Reiki eigenlijk helemaal niet uit welke vorm of stroming je kiest.
<

Ik geef les volgens het traditionele (oorspronkelijke) Usui Systeem van Natuurlijke Genezing.

Mijn cursussen/certificaten worden door 90% van de Reiki Masters erkend. Dat betekent dat je vervolg cursussen Reiki direct bij een van deze andere Reiki Master kunt doen, zonder dat je de voorgaande Reiki cursussen opnieuw hoeft te doen. Bij de overige 10% van de Reiki Masters moet dat wel, want die behoren tot één van de bijna 100 specifieke Reiki stromingen, die uitsluitend de Reiki Masters, cursussen en certificaten van hun eigen specifieke stroming erkennen. Ook onderling erkennen deze tientallen stromingen elkaars certificaten niet. Er bestaat geen enkele onafhankelijke of overkoepelende organisatie die Reiki Masters, Reiki cursussen of Reiki certificaten erkent of accrediteert. Als Reiki Masters (nadrukkelijk) meedelen dat zij, (of hun certificaten) erkend zijn, dan gaat het altijd om erkening die uitsluitend geldig is binnen hun eigen specifieke stroming. Met een certificaat dat door een specifieke stroming 'erkend' is kun je overigens precies hetzelfde als met een certificaat van mij of van welke willekeurige andere Reiki master dan ook. Je geeft dezelfde Reiki (Universele Levensenergie) en je hebt precies dezelfde wettelijke bevoegdheden en mogelijkheden om anderen te behandelen en te begeleiden.
Ook kun je lid worden van een beroepsvereniging voor alternatief therapeuten zoals bijvoorbeeld het CAT of BATC.

De 90% van de Reiki Masters die niet aangesloten is bij een van de tientallen specifieke Reiki stromingen, stellen zelf hun eigen prijzen vast. De overige 10% van de Reiki Masters die wel lid zijn van een van de tientallen specifieke Reiki stromingen, zijn meestal verplicht om centraal vastgestelde (hoge) prijzen voor hun cursussen te rekenen. De prijzen van de Reiki-1 en Reiki-2 cursussen zijn daardoor bij deze Reiki Masters twee tot driemaal zo hoog. De prijs van de Reiki-3 (A+B - Master opleiding) kan tot wel meer dan 10 maal zo hoog zijn. Een prijs van 10.000 euro is daarbij geen uitzondering.
De suggestie is dat bij een hogere prijs ook een hogere kwalteit hoort. Maar dat is (net als bij veel andere zaken) niet altijd het geval. Het is daarom goed om altijd goed naar de inhoud van een Reiki cursus te kijken. En ook naar de betrokkenheid en 'nazorg' die een Reiki Master biedt. Mijn persoonlijke opvatting is dat mijn betrokkenheid als Reiki Master niet ophoudt na afsluiting van een cursus. maar dat je als cursist mij kunt benaderen met vragen over Reiki en/of je persoonlijke ontwikkeling, al is het 10 jaar of langer geleden dat je een cursus bij mij gevolgd hebt.

Het lijkt inderdaad veel gemakkelijker. Eenvoudig en veilig on-line betalen en direct de cursus als e-book downloaden. Of echt schriftelijk, waarbij het cursusboek voor je is uitgeprint, zodat je het zonder computer kunt lezen. Het lijkt zo efficiënt en helemaal bij deze tijd te passen. Maar er is een goede reden waarom goede schriftelijk onderwijs instituten er de laatste jaren steeds meer mondelinge klassikale begeleiding bij geven. En die reden is dat direct contact met een leraar/lerares de effectiviteit sterk verbetert. Dat komt bijvoorbeeld omdat je direct vragen kunt stellen en je ook direct antwoord kunt krijgen.
Reiki cursussen zijn geen uitzondering. Het blijkt namelijk dat mensen die Reiki uitsluitend schriftelijk (of via een e-book) hebben geleerd veel minder vaak het geleerde toepassen in de praktijk dan de mensen die tijdens een cursus direct contact hebben gehad met hun Reiki Master. Een Reiki Master die niet alleen direct vragen kan beantwoorden, maar ook direct kan inspireren en stimuleren. Dat is dan ook de reden dat ik blijf vasthouden aan het directe contact met mijn cursisten. Dat directe contact kost mij zelf uiteraard veel meer moeite dan als ik op mijn website een automatisch systeem heb waarmee je 24 uur per dag een e-book kunt downloaden. Maar ik vindt het als Reiki Master mijn verantwoordelijkheid om jou als cursist de best mogelijke steun te geven bij de ontdekkingstocht naar Reiki en naar jezelf. Want dat is waar het volgens mij om gaat.

Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden is een wat uitgebreidere uitleg nodig.
De vorm van Reiki zoals wij die in het Westen over het algemeen kennen, is verspreid via Amerika. Daarbij is de nadruk voornamelijk komen te liggen op het leren doorgeven van de Reiki energie (of “Universele Levensenergie”) aan jezelf en aan anderen. Hoewel ik het belang van het doorgeven van de Reiki energie wil benadrukken, zijn hierdoor wel een aantal oorspronkelijke Boeddhistische elementen naar de achtergrond geraakt of zelfs helemaal verdwenen. Het doel van het Boeddhisme is kort gezegd om te streven naar “eenheid” of “verlichting” om daardoor de voortdurende cyclus van reïncarnatie te doorbreken. Ook Reiki is van oorsprong een pad van spirituele ontwikkeling naar die “eenheid”. De inwijdingen die je bij de Reiki cursussen krijgt zijn het instrument daarvoor. In sommige gevallen ervaren mensen na zo’n inwijding effecten als onrust en vermoeidheid. Als je Reiki voornamelijk of uitsluitend ziet als het doorgeven van energie via de handen aan jezelf of aan anderen, dan is de voor de hand liggende conclusie dat Reiki moet “indalen” en dat je een tijdje rust moet hebben voordat je aan een volgende Reiki cursus kunt beginnen. Vanuit de oorspronkelijke Boeddhistische achtergrond van Reiki weten we echter dat er iets heel anders aan de hand is. De echte verklaring voor deze verschijnselen is dat je door de inwijding meer open gaat staan voor de “eenheid”. Aan de ene kant ben je hierdoor in staat om de Reiki energie (die uit de “eenheid” afkomstig is) door te geven. Maar aan de andere kant sta je hierdoor ook meer open voor andere subtiele energieën die van buitenaf komen. En dat veroorzaakt bij sommige mensen onrust en vermoeidheid. Maar omdat je bij de Reiki-2 cursus de beschikking krijgt over een aantal technieken en “geheime” symbolen die onder andere bedoeld zijn om jezelf te beschermen tegen (overweldigende) energieën van buitenaf, kunnen die problemen dus gemakkelijk opgelost worden door deze vervolgcursus zo snel mogelijk na de Reiki-1 cursus te doen. Het (langdurig) uitstellen van de Reiki-2 cursus is dus eigenlijk eerder de oorzaak van de problemen die soms optreden dan de oplossing ervan.

Kortom, het combineren van de Reiki-1 en Reiki-2 cursus in één cursus is dus juist een volstrekt verantwoorde manier om te voorkomen dat cursisten ongemak ondervinden na de inwijdingen. De praktijk wijst ook uit dat dit klopt. Want de afgelopen jaren hebben veel cursisten deze gecombineerde cursus al gevolgd. Zij ondervonden geen problemen na de cursus en zij waren zonder uitzondering erg enthousiast en zeer tevreden over het feit dat ze na een cursus alle belangrijke Reiki technieken konden toepassen

Ik heb nooit vaste, voor iedereen gelijke wachttijden tussen de diverse Reiki cursussen gehanteerd. Het gaat om je persoonlijke ontwikkeling en die is uiteraard voor iedereen verschillend. Er zijn mensen die in de 'flow' zitten en direct toe zijn aan een vervolgcursus. Maar anderen willen graag de tijd nemen om alles grondig te doorleven voordat ze verder willen. Het ene is niet beter dan het andere. Wat mij betreft is je eigen gevoel de beste leidraad. Het beste moment voor een vervolgcursus is het moment dat je het idee (gevoel) hebt dat je daaraan toe bent! Je hoeft overigens niet bang te zijn dat je 'te snel' bent. Want in de ruim 25 jaar dat ik Reiki cursussen geef (zonder die vaste wachttijden tussen cursussen) heb ik nog nooit meegemaakt dat mensen van een inwijding problemen ondervonden.

Ja, dat kan zonder problemen. Er zijn al veel mensen die dat gedaan hebben en de Reiki-1 inwijding voor de tweede maal ontvangen hebben. Elke inwijding kun je trouwens meerdere keren ontvangen, zonder dat dit problemen oplevert. Dat bewijst trouwens iedereen die de Reiki Master Opleiding volgt. Want een onderdeel van deze opleiding is het leren geven van inwijdingen. En dat kan alleen maar als je dat op elkaar oefent. En omdat er alleen maar 'echte inwijdingen zijn (er bestaan namelijk geen 'oefen' inwijdingen), krijgt iedere cursist een aantal inwijdingen kort na elkaar.

Dat is een goede vraag! Er zijn verschillende argumenten om te kiezen voor een Reiki Master. Ik noem er een paar.

1. De vorm van Reiki
2. De kosten van de cursussen
3. De reisafstand tot de cursusplaats
4. De inhoud van de cursus
5. De ervaring van de Reiki Master

Zoals ik heb hierboven al heb gezegd, maakt de vorm van Reiki eigenlijk weinig uit, omdat alle vormen van Reiki fundamenteel dezelfde Universele Levensenergie gebruiken. Soms wordt het anders genoemd, soms wordt zelfs gezegd dat het om een ander soort energie gaat, maar er is slecht één Universele Levensenergie. Het kan zijn dat een bepaalde vorm je bijzonder aanspreekt, bijvoorbeeld omdat je een speciaal voor jou, in Japan gekalligrafeerd certificaat krijgt. Als dat soort zaken jou de zekerheid geeft om met vertrouwen de Reiki energie door te geven, dan kan het heel goed zijn om daar rekening mee te houden. Maar zelfs het mooiste certificaat of de prachtigste omschrijving heeft geen enkele invloed op de Universele Levensenergie die je leert door geven.
Lage kosten en korte reisafstand kunnen de drempel om een Reiki cursus te volgens lager maken. De prijs die ik vraag voor mijn Reiki cursussen is relatief laag, zeker in vergelijking met die van veel andere Reiki stromingen. Toch zou ik willen adviseren de prijs niet als enige of belangrijkste argument te nemen, evenals de reisafstand. Als je eenmaal de cursus hebt gedaan, dan spelen daarna de prijs en de reisafstand geen enkele rol meer. Dan is het belangrijkste wat je van een cursus overhoudt: de ervaring, dat wat je geleerd hebt en de (persoonlijke) ontwikkeling die door cursus gestimuleerd wordt of in gang wordt gezet. En daarvoor spelen de punten 4 en 5 (inhoud van de cursus en de ervaring van de Reiki Master) de belangrijkste rol. Bij het kiezen van een Reiki cursus (of Reiki Master) is het daarom volgens mij van belang dat je kijkt naar de INHOUD van de cursus. Je leert uiteraard altijd technieken om Reiki door te geven. Maar daarnaast leer je in veel gevallen nog veel meer. En wat je nog meer leert heeft in de meeste gevallen te maken met de ervaring van de Reiki Master. Probeer van deze inhoudelijke dingen een indruk te krijgen door te lezen wat er op de website van die Reiki Master staat. Waar legt hij/zij de nadruk op? Krijg je een goed beeld van de uitgangspunten van de Reiki Master, of is het te summier om je een beeld te vormen. Wat is de ervaring van de Reiki Master en wat doet hij/zij eventueel behalve Reiki, want dat zijn dingen die meestal doorklinken in de inhoud van de cursussen. Zijn dat zaken die je aanspreken of niet. Zelf heb ik bijvoorbeeld meer dan 30 jaar ervaring als Reiki Master. En ik ben tevens Spiritueel leraar, die mensen helpt om hun hun levensdoel en spirituele pad te vinden en de blokkades die daarbij in de weg zitten te helpen opruimen. Ik vind dat ook belangrijk, omdat, als je Reiki geeft en mensen helpt en begeleid, het meestal zo is dat je een ander nooit verder kunt helpen dan jezelf gevorderd bent met je eigen leerprocessen.
Andere Reiki Masters hebben vaak een andere achtergrond en andere 'nevenwerkzaamheden'. Je kunt dus zoeken naar een Reiki Master die het beste aanlsuit bij jouw eigen interesse.

Er worden inderdaad regelmatig 'online' Reiki cursussen aangeboden. Maar pas op! Vaak slaat dat 'online' eigenlijk alleen maar op de manier betalen. Want de cursus zelf bestaat dan uit een e-book dat je kunt dowmloaden en vervolgens op je PC of laptop moet lezen. Verder zonder enig persoonlijk contact met een Reiki Master. In de praktijk blijkt dat erg ineffectief. Want mensen die Reiki uitsluitend op deze manier hebben geleerd, passen veel minder vaak het geleerde toe in de praktijk, dan de degenen die wel persoonlijk contact hebben gehad met hun Reiki Master. Want persoonlijk contact met een Reiki Master werks stimulerend en inspirerend inspirerend. Bovendien kun je tijdens dat persoonlijke contact direct reageren en vragen stellen. Dat is dan ook de reden dat ik blijf vasthouden aan persoonlijk contact met mijn cursisten. Op die manier werken kost uiteraard veel meer moeite en tijd dan als ik op mijn website een automatisch systeem zou hebben staan waarmee je 24 uur per dag een e-book kunt downloaden. Maar ik vindt het als Reiki Master mijn verantwoordelijkheid om jou als cursist de best mogelijke steun te geven bij de ontdekkingstocht naar Reiki en naar jezelf. Want dat is waar het volgens mij om gaat.

Het korte antwoord is: NEE, Reiki behandelingen worden niet(nooit) vergoed door een zorgverzekering.
Dit is het lange antwoord. Vergoeding van alternatieve behandelingen zit nooit in de basis zorgverzekering, maar uitsluitend in een aanvullend pakket. Zorgverzekeringen stellen vervolgens om te bepalen of vergoeding voor een behandeling gegeven wordt, niet alleen eisen aan de kwalificaties en bevoegdheden van een behandelaar, maar ook aan het type behandeling. Ik heb van alle zorgverzekeringen de voorwaarden doorgenomen. En het blijkt dat helaas geen enkele zorgverzekering een vergoeding geeft voor een Reiki behandeling. Het maakt daarbij geen verschil of een Reiki behandelaar lid is van een beroepsvereniging! Het antwoord is dus: nee, Reiki behandelingen worden nooit door een zorgverzekering vergoed.

Ja, als je een Reiki cursus hebt gegeven kun je tegen betaling behandelingen geven. Als je die behandelingen geeft met het doel om mensen te 'genezen' of 'beter te maken', dan heb je te maken met Wtza (Wet toetreding zorgaanbieders) en de WKKGZ (Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg). Volgens de Wtza ben je dan verplcht je officieel aan te melden als (nieuwe) zorgaanbieder en volgens de WKKGZ ben je verplcht jezelf aan te sluiten bij een erkende klachteninstantie. Voor dat laatste moet je eerst lid worden van een beroepsvereniging voor alternatief therapeuten. Wil je meer informatie over het lidmaatschap van een geschikte beroepsvereniging, kijk dan bijvoorbeeld eens op de website van BATC of CAT. Reiki behandelingen worden overigens nooit vergoed door een zorgverzekering, zelfs niet als je lid bent van een beroepsvereniging voor alternatief therapeuten (zie de vraag over vergoedingen door zorgverzekeringen hierboven).
Geef je Reiki behandelingen uitsluitend ter ontspanning, dan gelden deze wettelijke verplichtingen niet.

Een traditionele Reiki cursus komt niet in aanmerking voor toepassing van het Stap-budget, omdat een van de eisen dit jaar is dat een cursus moet worden afgesloten met een examen. Ik weet dat door sommige Reiki Masters en instituten nog reclame gemaakt wordt dat het Stap-budget gebruikt kan worden, maar dat is vaak achterhaalde informatie. Er zijn op dit moment (februari 2023) geen mondelinge Reiki cursussen of opleidingen waar je gebruik kunt maken van dit budget (wel één schriftelijke cursus van 6 maanden). Als je de actuele stand van zaken wilt weten wat betreft Reiki cursussen en het Stap-budget, dan kun je dat vinden via deze link: https://www.stap-budget.nl/opleidingen?q=Reiki

Heb je een andere vraag, dan kun je die altijd aan mij stellen via het contactformulier dat je hier vindt.