Vaak gestelde vragen


Jij geeft de Reiki-1 en de Reiki-2 cursus gecombineerd in één weekend - is dat wel verantwoord?

Omdat veel Reiki Masters een vaste wachttijd hanteren tussen Reiki-1 en Reiki-2 cursus van minimaal een aantal maanden, krijg ik regelmatig de vraag of het wel verantwoord is om Reiki-1 en Reiki-2 in één weekend te doen.
Ik wil hier graag uitgebreid op ingaan.

De vorm van Reiki zoals wij die in het Westen over het algemeen kennen, is verspreid via Amerika. Daarbij is de nadruk voornamelijk komen te liggen op het leren doorgeven van de Reiki energie (of “Universele Levensenergie”) aan jezelf en aan anderen. Hoewel ik het belang van het doorgeven van de Reiki energie wil benadrukken, zijn hierdoor wel een aantal oorspronkelijke Boeddhistische elementen naar de achtergrond geraakt of zelfs helemaal verdwenen. Het doel van het Boeddhisme is kort gezegd om te streven naar “eenheid” of “verlichting” om daardoor de voortdurende cyclus van reïncarnatie te doorbreken. Ook Reiki is van oorsprong een pad van spirituele ontwikkeling naar die “eenheid”. De inwijdingen die je bij de Reiki cursussen krijgt zijn het instrument daarvoor. In sommige gevallen ervaren mensen na zo’n inwijding effecten als onrust en vermoeidheid. Als je Reiki voornamelijk of uitsluitend ziet als het doorgeven van energie via de handen aan jezelf of aan anderen, dan is de voor de hand liggende conclusie dat Reiki moet “indalen” en dat je een tijdje rust moet hebben voordat je aan een volgende Reiki cursus kunt beginnen. Vanuit de oorspronkelijke Boeddhistische visie weten we echter dat er iets heel anders aan de hand is. Dan is namelijk de echte verklaring voor deze verschijnselen dat je door de inwijding meer open gaat staan voor de “eenheid”. Aan de ene kant ben je hierdoor in staat om de Reiki energie (die uit de “eenheid” afkomstig is) door te geven. Maar aan de andere kant sta je hierdoor ook meer open voor andere energieën die van buitenaf komen. En dat veroorzaakt bij sommige mensen onrust en vermoeidheid. Maar omdat je bij de Reiki-2 cursus de beschikking krijgt over een aantal “geheime” symbolen die onder andere bedoeld zijn om jezelf te beschermen tegen (overweldigende) energieën van buitenaf, kunnen die problemen dus gemakkelijk opgelost worden door deze vervolgcursus zo snel mogelijk na de Reiki-1 cursus te doen. Het (langdurig) uitstellen van de Reiki-2 cursus is dus eigenlijk juist eerder de oorzaak van de problemen dan de oplossing ervan.

Kortom, het combineren van de Reiki-1 en Reiki-2 cursus in één weekend is dus juist een volstrekt verantwoorde manier om te voorkomen dat cursisten ongemak ondervinden na de inwijdingen. De praktijk wijst ook uit dat dit klopt. Want de afgelopen jaren hebben veel cursisten deze gecombineerde cursus al gevolgd. En zij waren zonder uitzondering erg enthousiast en zeer tevreden over het feit dat ze na een weekend alle belangrijke Reiki technieken konden toepassen


In welke vorm van Reiki geef jij les?

Ik geef les volgens het traditionele (oorspronkelijke) Usui Systeem van Natuurlijke Genezing.


Er zijn heel veel verschillende vormen van Reiki. Welke is nu eigenlijk de beste.

Er zijn inderdaad heel veel verschillende vormen van Reiki. Een paar jaar geleden heb ik eens geprobeerd om uit te zoeken hoeveel er eigenlijk waren. Toen ik bij 125 was gekomen ben ik maar gestopt met verder tellen.
Er zijn veel vormen van Reiki die aangeven dat ze een moderne aanvulling op Reiki zijn, aangepast aan de nieuwe tijd. Andere vormen proberen juist zo zuiver mogelijk de oorspronkelijke vorm van Usui te benaderen. In plaats van de nadruk te leggen op verschillen, wil ik eigenlijk liever ingaan op de overeenkomsten tussen alle vormen. Alle vormen van Reiki werken namelijk met het doorgeven van levensenergie. Dit wordt vaak de Universele Levensenergie genoemd. Er is echter maar één soort Universele Levensenergie en die is afkomstig uit de Bron waar alle leven uit voortkomt. Anders gezegd: er is maar sprake van één Bron waaruit één soort energie afkomstig is. En die Bron is oneindig (kan daarom niet uitgeput raken) en de effecten van Reiki zijn net zo veelvuldig als er leven is in het universum. Alle vormen van Reiki werken dus fundamenteel met dezelfde energie uit dezelfde bron. De ervaring leert dat het geven van een Reiki behandeling (het doorgeven van de Universle Levenenergie) de meest uiteenlopende effecten kan hebben. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit bij sommige mensen de indruk gaf dat het gaat om verschillende vormen van energie ging en dat zij een ander soort Reiki hadden ontdekt. Maar al noem je Universele Levensenergie anders en al schrijf je er andere eigenschappen aan toe, het blijft een en dezelfde soort energie. Het maakt dus voor de effectiviteit en het toepassen van Reiki niet uit welke vorm je kiest.Waarom is er soms een groot verschil in kosten van Reiki cursussen?

Veel van de verschillende vormen van Reiki die ik hierboven heb genoemd, hanteren vaste (verplichte) hoge prijzen voor Reiki cursussen, die centraal worden vastgesteld. De prijzen van de Reiki-1 en Reiki-2 cursussen zijn dan vaak twee tot driemaal zo hoog als bij veel Masters die niet tot een van deze stromingen behoren. De prijs van de Reiki-3 (A en B) zijn tot wel ruim 10 maal zo hoog. Een prijs van 10.000 euro is daarbij geen uitzondering. Reiki Masters die niet tot een van deze stromingen behoren kunnen hun eigen prijs bepalen en rekenen meestal dus een lagere prijs.
Betekent een hogere prijs dan een betere kwaliteit? Als je gaat kijken naar de inhoud van de Reiki Master Opleiding en die vergelijkt met de prijs die je ervoor moet betalen, dan is er niet altijd een direct verband tussen prijs en kwaliteit. Mijn persoonlijke opvatting is dat een Reiki Master Opleiding ook een zekere persoonlijke/spirituele ontwikkeing moet inhouden. En dat je als Reiki Master in staat moet zijn om de persoonlijke/sprituele ontwikkeling bij cursisten te bevorderen. Maar als je het daar niet mee eens bent of als een van de stromingen met vaste prijzen jou aanspreken, dan is daar uiteraard niets op tegen.Waarom zou ik bij jou een Reiki cursus volgen?

Dat is een goede vraag! Er zijn verschillende argumenten om te kiezen voor een Reiki Master. Ik noem er een paar.

1. De vorm van Reiki
2. De kosten van de cursussen
3. De reisafstand tot de cursusplaats
4. De inhoud van de cursus
5. De ervaring van de Reiki Master<

Zoals ik heb hierboven al heb gezegd, maakt de vorm van Reiki eigenlijk weinig uit, omdat alle vormen van Reiki fundamenteel dezelfde Universele Levensenergie gebruiken. Soms wordt het anders genoemd, soms wordt zelfs gezegd dat het om een ander soort energie gaat, maar er is slecht één Universele Levensenergie. Het kan zijn dat een bepaalde vorm je bijzonder aanspreekt, bijvoorbeeld omdat je een speciaal voor jou, in Japan gekalligrafeerd certificaat krijgt. Als dat soort zaken jou de zekerheid geeft om met vertrouwen de Reiki energie door te geven, dan kan het heel goed zijn om daar rekening mee te houden. Maar zelfs het mooiste certificaat of de prachtigste omschrijving heeft geen enkele invloed op de Universele Levensenergie die je leert door geven.
Lage kosten en korte reisafstand kunnen de drempel om een Reiki cursus te volgens lager maken. De prijs die ik vraag voor mijn Reiki cursussen is relatief laag, zeker in vergelijking met die van veel andere Reiki stromingen. Toch zou ik willen adviseren de prijs niet als enige of belangrijkste argument te nemen, evenals de reisafstand. Als je eenmaal de cursus hebt gedaan, dan spelen de prijs en de reisafstand geen enkele rol meer. Dan is het belangrijkste wat je van een cursus overhoudt: de ervaring, dat wat je geleerd hebt en de (persoonlijke) ontwikkeling die door cursus gestimuleerd wordt of in gang wordt gezet. En daarvoor spelen de punten 4 en 5 (inhoud van de cursus en de ervaring van de Reiki Master) de belangrijkste rol. Bij het kiezen van een Reiki cursus (of Reiki Master) is het daarom volgens mij van belang dat je kijkt naar de INHOUD van de cursus. Je leert uiteraard altijd technieken om Reiki door te geven. Maar daarnaast leer je in veel gevallen nog veel meer. En wat je nog meer leert heeft in de meeste gevallen te maken met de ervaring van de Reiki Master. Probeer van deze inhoudelijke dingen een indruk te krijgen door te lezen wat er op de website van die Reiki Master staat. Waar legt hij/zij de nadruk op? Krijg je een goed beeld van de uitgangspunten van de Reiki Master, of is het te summier om je een beeld te vormen. Wat is de ervaring van de Reiki Master en wat doet hij/zij eventueel behalve Reiki, want dat zijn dingen die meestal doorklinken in de inhoud van de cursussen. Zijn dat zaken die je aanspreken of niet. Zelf heb ik bijvoorbeeld meer dan 25 jaar ervaring als Reiki Master. En ik ben tevens Spiritueel leraar, die mensen helpt om hun hun levensdoel en spirituele pad te vinden en de blokkades die daarbij in de weg zitten te helpen opruimen. Ik vind dat ook belangrijk, omdat, als je Reiki geeft en mensen helpt en begeleid, het meestal zo is dat je een ander nooit verder kunt helpen dan jezelf gevorderd bent met je eigen leerprocessen.
Andere Reiki Masters hebben vaak een andere achtergrond en andere 'nevenwerkzaamheden'. Je kunt dus zoeken naar een Reiki Master die het beste aanlsuit bij jouw eigen interesse.Zijn jouw cursussen/certificaten erkend?

Mijn cursussen/certificaten worden door 90% van de Reiki Masters (die volgens het Usui systeem werken) erkend. Dat betekent dat je Reiki vervolg cursussen direct bij een van deze andere Reiki Master kunt doen, zonder dat je de voorgaande Reiki cursussen oopnieuw hoeft te doen. Bij de overige 10% van de Reiki Masters moet je wel de voorgaande Reiki cursussen openieuw doen. ZIj zijn namelijk aangesloten bij een van de vele tientallen stromingen die uitsluitend hun eigen cursussen en certificaten erkennen (dus ook niet van de andere Reiki stromingen).
Daarnaast bestaat er geen onafhankelijke overkoepelende organisatie die cursussen of certificaten erkent. Reiki Masters of Reiki cursuinstituten die nadrukkelijk zeggen dat ze 'erkend' zijn, spreken dus altijd over erkenning die uitsluitend geldig is voor de stroming waartoe zij zelf behoren. Als je wilt overstappeen naar een andere stroming, dan moet je dus meestal alle Reiki cursussen op nieuw doen. Dat geldt dan uiteraard niet als je het vervolg bij een Reiki Master wil doen die behoort tot de 90% die niet is aangesloten bij een van die vele tientallen stromingen. Want die Reiki Masters erkennen in principe ALLE cursussen en certificaten.
Met de certificaten die je bij mij krijgt kun jezelf aansluiten bij de vereniging Reiki Cirkel, als lid (als je de Reiki Master Opleiding hebt gevolgd) of als aspirant lid (als je een van de overige Reiki cursussen hebt gevolgd.
Met de certificaten die door een specifieke stroming erkend `zijn kun je overigens precies hetzelfde als met certificaten die dat niet zijn. Je geeft dezelfde Reiki (Universele Levensenergie) en je hebt de zelfde bevoegdheden of mogelijkheden om anderen te behandelen.


Waarom moet ik helemaal naar jou komen, een online Reiki cursus of schriftelijke Reiki cursus is toch veel gemakkelijker?

Iedereen kan Reiki leren geven. Het wordt regelmatig gesuggereerd dat Reiki zo simpel is, dat je het thuis achter je computer of in je luie stoel kunt leren. Je legt een tijdje je handen op het lichaam van iemand anders en klaar is Kees. De meer theoretische delen van een Reiki cursus kun je inderdaad goed online of schriftelijk leren. Daarom krijg je van mij altijd lesmateriaal mee en maak ik steeds meer onderdelen van de cursussen online beschikbaar zodat je na de cursus die onderdelen nogmaals kunt doornemen en bekijken.
Maar voor het leren geven van een Reiki behandeling geldt dat niet. Reiki geven is in wezen een ambacht, dat je in de praktijk al doende moet leren. Het liefst onder directe begeleiding van een inspirerende Reiki leraar. Vergelijk het eens met zwemmen; niemand zou zwemdiploma willen halen, zonder geoefend te hebben in het water en les te krijgen van iemand waarvan je niet zeker weet of hij/zij zelf ooit wel eens in aanraking is geweest met water. Waarom zou je dat met het leren geven van Reiki dan wel willen....
Daarnaast is iedereen die Reiki leert verschillend. En omdat ik als Reiki Master 25 jaar ervaring heb en met kleine groepen werk, kan ik tijdens een cursus precies ingaan op wat elke individuele deelnemer op dat moment nodig heeft. Daarom verloopt iedere cursus bij mij net weer even anders. Ook dat is niet mogelijk met een cursus die voor iedereen exact hetzelfde is.
Dat is de reden waarom ik zeg dat je beter geen online of schriftelijke cursus Reiki kunt doen. Je krijgt een certificaat, zonder dat je iemand echt concreet Reiki gegeven hebt. En de Reiki Master die zo'n cursus geeft heeft misschien ook op dezelfde manier zijn certificaten gekregen (dus ook zonder enige ervaring).