Reiki-3A cursus

De cursus Reiki-3A leidt op tot "Reiki-3 therapeut" en tegelijkertijd tot Paranormaal Genezer. Over dat laatste kun je verderop meer lezen. Na deze cursus is de helende kracht in je handen weer verdubbeld ten opzichte van Reiki-2, zodat je kracht nu viermaal zo sterk is dan na de Reiki-1 cursus. Een volledige behandeling kun je nu in ongeveer 15 minuten doen (in plaats van een uur na Reiki-1 of een half uur na Reiki-2). Maar met behulp van het vierde Reiki symbool, dat je in deze cursus ontvangt, kan je helende kracht nog dieper doordingen. Daardoor kun je op mensen helpen op het 'mentale' niveau, waar (belemmerende of blokkerende) overtuigingen en gedachten zitten. Dat zijn overtuigingen zoals: "ik ben niet goed genoeg", 'ik moet vreselijk mijn best doen om door anderen aardig gevonden te worden" of "ik heb niet genoeg tijd". Om dat proces te ondersteunen leer je in deze cursus een bijzonder systeem van affirmaties (gekoppeld aan de Chinese meridianen uit de acupunctuur).


Affirmaties
Met een affirmatie wordt over het algemeen een positief geformuleerde zin verstaan, die een negatieve overtuiging die je over jezelf hebt tegen spreekt. Als je bijvoorbeeld weinig zelfvertrouwen hebt, dan zou een goede affirmatie voor jou zijn :”Ik ben vol zelfvertrouwen”. Als je deze affirmatie dagelijks gedurende langere tijd tegen jezelf zegt, dan zal uiteindelijk jouw negatieve overtuiging veranderd zijn in een positieve overtuiging. Het probleem is vaak dat het zo lang duurt voordat het gewenste effect optreedt, dat veel mensen voortijdig stoppen met het uitspreken van de affirmatie. Het systeem dat je leert tijdens de Reiki-3A cursus is er op gericht om die motivatie zo groot mogelijk te houden, doordat je vanaf het allereerste begin al kunt merken dat de affirmatie effect heeft. We gebruiken namelijk een zogenoemde spiertest om een blokkade te vinden in een van de 12 meridianen van de Chinese acupunctuur. Als we een blokkade gevonden hebben dan merken we een verzwakking in de armspieren op. En die verzwakking verdwijnt ogenblikkelijk op het moment dat de juiste affirmatie wordt uitgesproken.

Magnetiseren
Omdat Reiki 3a en "Paranormal Genezen" (de moderne naam voor 'magnetiseren') een aantal belangrijke overeenkomsten hebben, leer je in deze cursus ook nog een aantal extra technieken, zodat je naast Reiki-3 Therapeut ook meteen Paranormaal Genezer wordt. Je krijgt na deze cursus dan ook een extra certificaat "Paranormaal Genezer"!

Ontmoet je Geleidegids
Sommige mensen zijn zich ervan bewust, anderen misschien niet. Maar iedereen krijgt hulp vanuit de ‘onzichtbare wereld’ in de vorm van een geleidegids. Naarmate je meer bewust bent van je geleidegids, kun je proberen met hem of haar te communiceren. Je kunt bijvoorbeeld vragen stellen aan je geleidegids maar je kunt ook bijvoorbeeld steun vragen als je in een moeilijke periode van je leven zit. Een geleidegids kan bijvoorbeeld een overleden familielid zijn, maar ook een onbekende of soms een engel. In de Reiki-3A cursus gaan we contact maken met jouw geleidegids, zodat je in het vervolg met hem of haar kunt communiceren.

Na deze cursus heb je een complete set aan hulpmiddelen en vaardigheden om zowel jezelf als anderen op een goede manier te begeleiden.

Samengevat zul je in de workshop Reiki 3A:

Aanmelden cursus Reiki-3 TherapeutDe cursustijden zijn: 10u30 tot (ongeveer) 16u30

Cursus data:
15 en 16 oktober 2016


Cursus data:
18 en 19 februari 2017


Cursus data:
28 en 29 oktober 2017


Cursus data:
10 en 11 maart 2018